Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest The Best Connection Magdalena Suska Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Edukacyjno-Szkoleniowe z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. Drukarskiej 23/8. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu monitorowania statystyk i ruchów na Fanpage Administratora oraz w celu przedstawiania ofert marketingowych związanych z organizowaniem różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz kursów i szkoleń. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe gromadzone są za pomocą plików cookies. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu m.in. w celach dostosowania odpowiedniej oferty. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.